جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شازده كوچولو_ اموزنده

شازده كوچولو

شازده كوچولو: آخرشم اونایی واسم ميمونن که اصن روشون حساب باز نکرده بودم

و گذاشته بودمشون حاشیه ی زندگیم

روباه روزنامه روى ميز رو برداشت عينكشو زد و گفت:

اوناهم منتظرن بیاریشون وسط که برن