جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کسي را دوست دارم_ حسین پناهی

ديگر حتي فرصت دروغ هم برايم باقي نمانده است
وگرنه چشمانم را مي بستم
و به آوازي گوش مي دادم
که در آن دلي مي خواند
من تو را
او را
کسي را دوست دارم

حسين پناهي