جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ازكدام فصليم يا كدام نسل…

ازكدام فصليم يا كدام نسل...

“دوست”كه باشی
فرقي نميكند منطقه زندگي من كجاست و تو كجايي…!
سطح تحصيلات من چقدره و تو چه مدركي داري…!
دور باشي يا نزديك…
رفاقت فاصله ها را پرميكند…
گاهي با حرف گاهي باسكوت…
دوست كه باشي
فرقي نميكند…
ازكدام فصليم يا كدام نسل…
رفيق بودنمان به تمامي نداشته هايمان مي ارزد..!!:

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ..

رویا

ﺭﻭﺯﻫــــــــــﺎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧـــــﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ …
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ،
ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺗﺮ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ …
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ …
ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯿﺒﺎﻓﻢ،
ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﺷﺘﯿﻬﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ،

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ .
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ..

کاش یک نفر بود…

ارامش

کاش یک نفر بود

که میگفت به من:

همه ی آنِ من از آن ِتو وقتی که دلت می گیرد..!