جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

غم از در و ديوارت مـى بارد و کپک مى زنى !

غم از در و ديوارت مـى بارد و کپک مى زنى !

خيلى ها فكر مى كنند سلامتى بزرگ ترين نعمت است، ولى سخت در اشتباه هستند.
وقتى سالم باشى و در تنهايى دست و پا بزنى، آنى مريض
مى شوی …
بدترين نحوست ها مى آيد سراغت …
غم از در و ديوارت مـى بارد و کپک مى زنى !
كاش مريض باشى ولى تنها نباشى …