جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سعی کن قدری مهربان‌تر باش…

آلدوس هاکسل

قدری خجالت‌آور است که همه‌ی عمرت درگیر مسئله‌ی انسان بوده باشی

و درنهایت چیزی جز این نصیحت برایِ ارائه نداشته باشی :
«سعی کن قدری مهربان‌تر باشی!»

 آلدوس هاکسل