جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زنده‌ام می‌کند آخر، خبر خنده‌ی تو …

زنده‌ام می‌کند آخر، خبر خنده‌ی تو

خبر مرگ مرا هرکسی آورد،
بخند!
..

حسین صیامی