جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آفاق را گردیده‌ام _عکس نوشته

متن زیبا

بانو …_ عاشقانه ها

بانو ... به دِل بِگیر مَرا ...!!

بانو …

به دِل بِگیر

مَرا …!!

دل نوشته_عاشقانه

دل نواز

من فقط ســــازِ تو ام،

تنها تو نوازشم کن…

تنها تو،

مرا بنواز