جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کاش یک نفر بود…

ارامش

کاش یک نفر بود

که میگفت به من:

همه ی آنِ من از آن ِتو وقتی که دلت می گیرد..!

گفته های دکتر علی شریعتی