جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پسرم می‌پرسد : چرا باید ریاضی بخوانم ؟

برتوت برشت

پسرم می‌پرسد :
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می‌خواهد بگویم لازم نیست
بی‌ خواندن هم خواهی دانسـت دو تکه نان
بیش از یک تکه است . . .

برتوت برشت