جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست داشتنت را پنهان کردم …

روزگار

دوست داشتنت را پنهان کردم…!!
نه از دست تو …
از ترس روزگار …
روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را
از من گرفت