جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اشعار _نیما یوشیج

نیما

چایت را بنوش
نگران فردا نباش
از گندمزار من و تو 
مشتی کاه میماند
برای بادها …

نیما یوشیج