جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زیر باران بنشینیم که باران خوب است

زیر باران بنشینیم که باران خوب است

زیر باران بنشینیم که باران خوب است
گم شدن با تو در انبوه خیابان خوب است
با تو بی تابی و بی خوابی و دل مشغولی
با تو حال خوش و احوال پریشان خوب است…

ناصر حامدی