جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاه اگر صداش می کنی فقط نگاه می کند

این غریبه سالهاست از غم تو و خیال تو...نه مرده و نه زیسته سالهاست مثل گیسوان سر به زیر و مهربان تو سر به شانه ی خودش گریسته... گاه اگر فقط سکوت می کند گاه اگر صداش می کنی فقط نگاه می کند گاه لحظه ای اگر که هست و نیست گاه اگر نفس نمی کشد او نمرده است...او نرفته است او فقط دلش گرفته است...! ‫#‏اصغر_معاذی‬

این غریبه
سالهاست
از غم تو و خیال تو…نه مرده و نه زیسته
سالهاست مثل گیسوان سر به زیر و مهربان تو
سر به شانه ی خودش گریسته…
گاه اگر فقط سکوت می کند
گاه اگر صداش می کنی فقط نگاه می کند
گاه لحظه ای اگر که هست و نیست
گاه اگر نفس نمی کشد
او نمرده است…او نرفته است
او فقط دلش گرفته است…!

اصغر معاذی