جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مهاجرت همیشه از جایی به جایی نیست….

مهاجرت همیشه از جایی به جایی نیست

مهاجرت همیشه از جایی به جایی نیست، گاهی از خودت به یک نفر دیگر است.
این زبانهای متفاوت نیستند که آدمها را با هم غریبه می کنند، این سکوت مداوم است که تو را حتی با همزبانهای خودت بیگانه می کند.

نیکی فیروزکوهی

‍ آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ما وارد میشوند

‍ آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ما وارد میشوند

‍ آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ما وارد میشوند
و با دلایلِ خاصِ خودشان از زندگی‌ِ ما می‌‌روند
نه از آمدن‌ها زیاد خوشحال باش ، نه از رفتن‌ها زیاد غمگین
تا هستند دوستشان داشته باش
به هر دلیلی‌ که آمده اند
به هر دلیلی‌ که هستند
بودنشان را دوست داشته باش … بی‌ هیچ دلیلی‌
شادمانی‌های بی‌ سبب ، همین دوست داشتن‌هایِ بی‌ چون و چراست

نیکی‌ فیروزکوهی