جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی…

گدا

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی

همت کن و بگو ماهی‌ها

حوضشان بی‌آب است …

سهراب سپهرى

تنها عشق_سهراب سپهری

سهراب سپهری

و عشق
تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد
مرا رساند
به امکان يک پرنده شدن

سهراب سپهری

دلنوشته_ سهراب سپهری

سهراب سپهری

ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود: نرده را زیبا کن!

 سهراب سپهری