جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در زیر و بم زندگى آزرده نباشی

" در زیر و بم زندگى آزرده نباشی "

من ” ارگ بمم” خشت به خشتم متلاشى !

تو “نقش جهان” هر وجبت ترمه و کاشى!

درهرنفس اینست دعایم همه جانا :

” در زیر و بم زندگى آزرده نباشی “

حامد عسگری