جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگی حرف هایت که به آن تکیه کرده بودم

دلتنگی

هنوز هم دلم تنگ می شود
برای محض حرف زدنت
و برای تکیه کلامهایت
که نمی دانستی فقط کلام تو نبود
من هم به آنها …
تکیه داده بودم