جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل تنگی _تنهایی

جاده

ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺩﺭﺱ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻼﮐﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ …
ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ