جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در اين دخمه هاي بي نور و دريچه ….

جملات تاکن دهنده نیکی فیروزکوهی

در اين دخمه هاي بي نور و دريچه
چگونه به صبح بايد گفت سلام؟
به لحظه هاي خوب خوشبختى
به رهايي
به چشم هايي كه ميخندند
چگونه بايد گفت سلام؟

نيكى فيروزكوهي