جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

رویاهای من_ عاشقانه

رویاهای من

و تو
هر جا و هر کجای جهان که باشی
باز به رویاهای من بازخواهی گشت

تو مرا ربوده٬ مرا کشته
مرا به خاکستر خواب ها نشانده ای

هم از این روست که هر شب
تا سپیده دم بیدارم

عشق همین است در سرزمین من
من کشنده ی خواب های خویش را
دوست می دارم!

سید علی صالحی