جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مسير دست هاي كودكانه ات را عوض كند…

چگونه ميتوانم در جواب بچه اي ٥ ساله كه مادرش را ميان دست فرشته ها و پرستار ها در كشمكش ميبيند

مي توانستي تصادفي باشي بعد از عبور من
يا قاصدكي ، مسير دست هاي كودكانه ات را عوض كند
ميتوانستي دير تر برسي يا زود تر رد بشوي
اما وقتي بدون توصيه ي خدا يا وساطت منت دار ِ تقدير
در ميان هفتاد سال راكد من، در درست ترين ثانيه رسيده اي
چگونه ميتوانم در جواب بچه اي ٥ ساله كه مادرش را
ميان دست فرشته ها و پرستار ها در كشمكش ميبيند
بگويم معجزه وجود ندارد؟؟ چگونه….

آنگاه که غرور کسی را له می‌کنی…

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می‌کنی... تا برای خوشبختی خودت دعا کنی!؟

آنگاه که غرور کسی را له می‌کنی،
آنگاه که بنده‌ای را نادیده می‌انگاری ،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می‌کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می‌کنی ،
آنگاه که حتی گوشت را می‌بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می‌بینی و بنده خدا را نادیده می‌گیری…
می‌خواهم بدانم،
دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می‌کنی…
تا برای خوشبختی خودت دعا کنی!؟

 هتلیار 

انتظار ، انزوای جهان ست

انتظار ، انزوای جهان ست

انتظار ، انزوای جهان ست
کنجی هم قواره ی شانه های زار پدر
که وقتی به خانه می آمد
ما ، مشق گرسنگی مان را کابوس می دیدیم

هانی فرهمند