جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سلام برخیز…

سلام برخیز

 سلام
برخیز…
صبح آدینه ات را
در کنار خانواده ات
رویایی شروع کن
امروز متعلق به تو
ومهربانی توست
صبحتان شاد

اتفاق تازه‌ای در راه است…

در پرتو الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد . . .

اتفاق تازه‌ای در راه است
امروز تمام احساس های
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه‌های اجابت شویم
شنبه خوبی داشته باشید