جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگی _عاشقانه ها

پرنده

دلتنگی
گاهی چیزی است
مثل یاكریمی
كه لای پنجـــره گیـر افتاده
و گاهی
تصویــر آخرین خرمـالوهای شاخه‌های پاییـز است…

تعبیر دل تنگی هایم _حسین پناهی

چتر

کفش، ابتکار پرسه های من بود !
و چتر، ابداع بی سامانی هایم !
هندسه، شطرنج سکوت من بود!
و رنگ، تعبیر دل تنگی هایم !

حسین پناهی

هم صحبتی انسان_جیوکوندا بلی

انسان باید یاد بگیرد چگونه خودش هم صحبت خودش باشد .

                  لاوینیا / جیوکوندا بلی