جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زنها را باید آهسته در آغوش کشید….

زنها را باید آهسته در آغوش کشید

زنها را باید آهسته در آغوش کشید
آنها در زندگی آنقدر برای رسیدن به
عشق انتظار کشیده اند
که تمام تنهای
تنشان ترک برداشته است! 
علیرضا اسفندیاری