جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فسیلِ پنج انگشت…

مردی از قرن‌ها قبل بر موی زنی در قرن‌ها بعد دست می‌کشد.

فسیلِ پنج انگشت
افتاده بر فسیلِ گیسوانی آشفته
افتاده بر دیواره‌ی غار،
انگار
مردی از قرن‌ها قبل
بر موی زنی در قرن‌ها بعد دست می‌کشد.
.
گروس عبدالملکیان