جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اميدهايی به وجود بيايد …

اميدهايی به وجود بيايد

هيچ چيز از اين مايوس كننده تر نيست
كه اميدهايی به وجود بيايد و بعد باز از بين برود …

 مارگارت اتوود

دل نوشته_گابریل گارسیا مارکز

لیوان

تنهایی آدمها بزرگه ..

خیلی بزرگ ..

شایدم به وسعت یک دریاست ،

اما برای پر کردنش

یک لیوان محبت کافیست … !

گابریل گارسیا مارکز