جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ناگفته _ سعدی

سعدی

ما را همه شب نمی برد خواب

ای خفته ی روزگار دریاب

سعدی

زمزمه های _کامران رسول زاده

عاشقانه

کمی به من برس
من از رسیدن تو
حالم خوب می‌شود

کامران رسول زاده

نگاه زود گذر….

ره گذر

گاهی یک نگاه در یک گوشه چنان به دلت می نشیند

که انگار سال هاست کنارش زندگی کرده ای

گاهی یک نگاه برای همیشه در خاطرت جاودانه می شود

گاهی یک لبخند غوغایی درونت به پا می کند

و شاید زندگی یعنی گذر همین یک ها …

ساقیا_ عمر ارام

دل مشغولی

ساقیا دانی که مخموریم، در ده جام را

ساعتی آرام ده این عمر بی آرام را