جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی چیزی جز….

مارک تواین

زندگی
چیزی جز مبارزه ی میان عاطفه و عقل نیست.
 مارک تواین

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد…

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد.

این اشتباهیه که خیلی از زن ها دچارش می شن.
تو خودت خوشبختی را پیدا کن.
آلبر کامو