جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حال من ، بی تو ، همان کودک بی حوصله است

حال من ، بی تو ، همان کودک بی حوصله است

شاید این عشق به تعبیر تو کوچک باشد

یا که باور نکنی ، یا به دلت شک باشد

حال من ، بی تو ، همان کودک بی حوصله است

که شب و روز ، به دنبال عروسک باشد

بی تو مهتاب شبی ، وای دلم میلرزد

پیچ این کوچه اگر ، بی گل پیچک باشد