جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بر من رحم نکن_نیکی‌ فیروزکوهی

نیکی‌ فیروزکوهی

بر من رحم نکن

بر من زخم بزن

هرگز نباید درد ، جایش را به درماندگی دهد

نیکی‌ فیروزکوهی