جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کاش دنیا_بازیش را به ما می باخت

بازیش را به ما می باخت

کاش دنیا یکبار هم که شده

بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد

این بردهای تکراری برایش؟!…