جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بهترين آدم هاي زندگي_ ايلهان برك

ايلهان برك

بهترين آدم هاي زندگي
همان هايي هستند كه
وقتي كنارشان مي نشيني
چايي ات سرد مي شود وُ
دلت گرم …

 ايلهان برك