جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت…

سهراب

یاد سهراب بخیر!
آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت:
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود، گر نشود
حرفی نیست؛
اما…
نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!

دلنوشته_کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

به حرف های مردم کاری نداشته باش…
به زیباییت ادامه بده
میان خیال های شبانه ام…
کامران رسول زاده

دلنوشته _عاشقانه

دل

آن عشق کـه در پـرده بمـاند؛ به چـه ارزد؟
عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ