جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست_ اموزنده

نان

هیچکس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست…
و همه مردم شهر بانگ برآورده چرا ایمان نیست؟!!!
و کسی فکر نکرد…
که زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست!!!

ای کاش_ اموزنده

پستی

ای کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند از پستی هم میترسیدند …!

مرد بی وطن _ کورت ونه گات

مرد بی وطن - کورت ونه گات

نمی دانم انسان در کره ماه وجود دارد یا نه , اما اگر هست
احتمالا از زمین به جای تیمارستان خود استفاده می کند!

مرد بی وطن – کورت ونه گات

حقیقت انسان _ زیگموند فروید

تکستدونی

حقیقت انسان به آنچه اظهار میدارد نیست!
بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی
نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن!
زیگموند فروید