جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برایت آرزو میکنم …

امیدوارم برای هممون دعا باشه

برایت آرزو میکنم …
که هر جا میری یه نفر مثل خودت سر راهت قرار بگیره.
این میتونه زیباترین دعا
و یا بدترین نفرین برای هر کسی باشه..
تو خود بنگر که این برایت دعاست یا نفرین.

.
امیدوارم برای هممون دعا باشه