جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند…

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به دنبال او برو

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به دنبال او بروم.
می‌خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب‌ هايم را بنویسم، اسم و رَسم به هم بزنم، برنده شوم

و بعد با دست های پُر به دنبالش بروم.

خبر نداشتم که “عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند” و خط بطلان می‌کشد روی آنها که حسابگر و ترسو و جاه‌ طلب اند!
گلی ترقی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir