جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

متن آهنگ هویت بابک جهانبخش

بابک جهانبخش

تو رو خواستن مثل تقدیر

فراتر از ارادم بود

فراموش میشدم چون همیشه تو رو یادم بود

تو رو خواستن شبیه خون تو رگهای پیچیده

عذاب تو دردامو به بغضم هویت میده

نه به این همه تنهایی

نه به بغض دراز دارم

به اندازه خوبی هات به دردتم نیاز دارم

نه به این همه تنهایی

نه به تو اعتراض دارم

به اندازه خوبی هات به دردتم نیاز دارم / به دردتم نیاز دارم

می سوختم تا مبادا که یه آن گم شی تو تاریکی

کجا به جز کنار من به عشق اینقدر نزدیکی

الان که غرق تقصیری نگو بهم که تو رو باختم

خود من این بتو از تو ذهن همه ساختم

تو بخشیدی از منی هر چند تمامش انتظار بوده

روی شخصیتم انگار غمت تاثیر گذار بوده

نه به این همه تنهایی

نه به بغض دراز دارم

به اندازه خوبی هات به دردتم نیاز دارم

نه به این همه تنهایی

نه به تو اعتراض دارم

به اندازه خوبی هات به دردتم نیاز دارم / به دردتم نیاز دارم

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir