جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من و تو از مرز گذشتیم…

همان کشتزارهای آفتابگردان است که از پشت پنجره قطار به سویت می چرخیدند گذرنامه ات دو ورق آزادی است

من و تو از مرز گذشتیم
شهر من از محدوده دست های تو آغاز می شود
شهر تو از انحنای کتف من
من و تو وطن نداریم
جایش دو اسب چوبى داریم و از روی کابوس ها می پریم
بی گذرنامه
گذرنامه ات
همان کشتزارهای آفتابگردان است
که از پشت پنجره قطار به سویت می چرخیدند
گذرنامه ات دو ورق آزادی است …

 ملکوتی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir