جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نفرينی ترين بوسه ی جهان را داری…

شيطانی ترين سرنوشت ِ عاشقانه را به خدا تحميل کرده ايم!

لعنت به تو
که بی رحم ترين سلاح ِ کشتار ِ جمعی ِ دنيا
چشم ِ توست
لعنت به تو
که نفرينی ترين بوسه ی جهان را داری
لعنت به تو
که وقتی عاشق می شوی
به خودت هم رحم نمی کنی
و نفرين به من
که در برابر همه ی اين ها
تاب می آورم
ما
شيطانی ترين سرنوشت ِ عاشقانه را
به خدا
تحميل کرده ايم!

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir