جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم…

فاضل نظری

از سخن‌چینان شنیدم آشنایت نیستم
خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم
سیلی هم‌صحبتی از موج‌خوردن، سخت نیست
صخره‌ام، هرچند بی‌مهری کنی، می‌ایستم
تا نگویی اشک‌های شمع از کم‌طاقتی‌ست
در خودم آتش به‌پا کردم ولی نگریستم
چون شکست آیینه، حیرت صدبرابر می‌شود
بی‌سبب در خود شکستم تا ببینم کیستم
زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست
کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می‌زیستم

فاضل نظری

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir