جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر روزِ من بدونِ تو ماه است و سالهاست…

هر روزِ من بدونِ تو ماه است و سالهاست

ای مهربان که یارِ سپاهم نمی شوی
بختِ سپیدِ شامِ سیاهم نمی شوی…
سربازِ بی قرارِ نگاهت شدم ولی . . .
بازی به دستِ توست؛که شاهم نمی شوی
سردار دلشکسته شدم آن زمان که تو
گفتی:در این میانه پناهم نمی شوی
ای عشق! ای صداقت ابیات این غزل
حتی تو نیز بارِ گناهم نمی شوی…
هر روزِ من بدونِ تو ماه است و سالهاست
تکرار می کنی که:نه!…ماهم نمی شوی

امیر طاهری

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir