جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فقط تو_عاشقانه

فقط تو

هرچیزی جای خودش رو داره

برای مـــن…..

دیگه جایی نمونده

که تو اونجانباشی

قلــــب من…..

درنبض تـــو می تپه

و نفس هام…..

درگیر عطـــرتوئه…فقــط تو.

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir