جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه زود دیر می‌شود…

متن سید علی صالحی

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم
و به عبورشان می‌خندیم!
چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم
و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را
چه زود دیر می‌شود…
و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید
شاید ما نباشیم !

سید علی صالحی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir