جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود…

یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود

در نگاهت رنگ آرامش نمایان می شود
آه می ترسم که دارد باز طوفان می شود
آرزوهایم ،همین کاخی که برپا کرده ام
زیر آن طوفان سنگین سخت ویران می شود
خوب می دانم که یک شب در طلسم دست تو
دامن پرهیز من تسلیم شیطان می شود
آنچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست
گرچه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود
عاقبت یک روز می بینی که در میدان شهر
یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir