جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدمهایی که شمارا بارهاوبارها می آزارند

آدمهایی که شمارا بارهاوبارها می آزارند

آدمهایی که شمارا بارهاوبارها می آزارند
مانند کاغذ سمباده هستند!
آنها شما را می خراشند وآزار می دهند
اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد
و آنها…
مستهلک و فرسوده!

پس به قول نیمایوشیج:
چایت رابنوش و نگران فردا نباش
از گندمزار من وتو، مشتی کاه می ماند برای بادها و یادها…

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir