جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

كاش پير تر بودم…

خفتني با صلابت

كاش پير تر بودم
اين خستگي كشنده بي دليل را
مى سپردم به خوابي عميق
ستون وار
تكيه مى دادم بر خميده پشتى
كه عصيان را چنان عريان ادعا مى كرد
بى مهابا قمار مى كردم
با دلي كه جنگ را ابلهانه مى پنداشت
و سكوت را مقدس
آنوقت …
تمام دغدغه‌ام مى شد
خفتني با صلابت

نیکی‌ فیروزکوهی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir