جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نباید خود را از دنیا جدا کرد…

آلبر کامو

نباید خود را از دنیا جدا کرد
اگر زندگی‌ مان در نور خورشید بگذرد ، حرامش نکرده‌ ایم
همه‌ ی تلاش من در هر موقعیتی ، در هر بدبختی ، در هر سرخوردگی ،
از نو برقرار کردن رابطه‌ هاست
و حتی در این غم خویش چه عطشی برای دوست داشتن دارم ،
و چه نشئه ای از نظر کردن به تپه‌ ای در تاریکی شب به من دست می‌ دهد.

 آلبر کامو

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir