جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر در زندگی خیال می کنی_ویکتور هوگو

ویکتور هوگو

اگر در زندگی خیال می کنی هرگز به کسی اعتماد نخواهی کرد
باید بدانی که این حرف بیهوده ای است که زده ای !
در زندگی ات زمانی می شود که به یک نفر ، دوبار هم اعتماد خواهی کرد
پس آن کس را سعی کن هرگز از دست ندهی !

 ویکتور هوگو 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir