جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_ یادت باشد …

مزرعه

گوساله : پدربزرگ ٬ آدمها ما را می کُشند و همه جای ما را می خورند … !
اما خرها را نه می کُشند … !
و نه هیچ جایشان را می خورند …!
یعنی واقعآ آنها خوردنی نیستند…؟!
چرا اینهمه اختلاف …؟!
 پدربزرگ گوساله : پسرم …!
آنها به « مزرعه دارها » سواری می دهند …!
پس زنده می مانند…!
یادت باشد ….!
راز زنده ماندن در مزرعه این است …!

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir