جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

باید باور کنیم_ عاشقانه

باید باور کنیم

باید باور کنیم
تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست
چیزهای بدتری هم هست
روزهای خسته‌ای
که در خلوت خانه پیر می‌شوی
و سال‌هایی
که ثانیه به ثانیه از سر گذشته
است.

تازه
تازه پی می‌بریم که
تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست
چیزهای بدتری هم هست
دیر آمدن!
دیر آمدن!

چارلز بوکوفسکی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir